เตรียมรับเสด็จในหลวง ราชินี สมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่องเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เตรียมรับเสด็จในหลวง ราชินี สมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09:08 น.

 อ่าน 5,304

กรณีพสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จและถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีหมายกำหนดการจะเสด็จพระราชดำเนินมายังทุ่งมะขามหย่อง พื้นที่โครงการแก้มลิงและเป็นสถานที่ตั้งพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย และที่สำคัญเป็นพื้นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จฯทรงเกี่ยวข้าว ณ ทุ่งมะขามหย่อง เมื่อปี ๒๕๓๙ ซึ่งนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยหมายกำหนดการจะเสด็จพระราชดำเนินในช่วงระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ส่วนจะเป็นวันใดนั้นอยู่ในพระราชวินิจฉัยของพระองค์ท่าน

 

 

ล่าสุดวันที่ ๙ พฤษภาคม นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้รับการประสานงานโดยตรงจากนายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินของทั้ง ๒ พระองค์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีกระแสพระราชดำรัสตรัสผ่านคณะแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช ว่า มีพระราชประสงค์ที่จะรอให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินจากต่างประเทศมาถึงประเทศไทยเสียก่อน และคาดว่าจะเสด็จพระราชดำเนินนิวัตรกลับมาในช่วงวันที่ ๑๗ พฤษภาคมนี้ และมีพระราชประสงค์จะเสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมกัน

 นายวิทยากล่าวว่า กำหนดการในการซ้อมใหญ่ยังคงเดิมคือในวันที่ ๑๐ พฤษภาคมนี้ที่ทุ่งมะขามหย่อง  โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมต้องรับเสด็จให้สมพระเกียรติ ด้วยการเตรียมพลับพลาที่ประทับกลางน้ำ เพื่อชมการแสดงแสง สี  เสียง รูปแบบ วีดีทัศน์ในเรื่อง ทุ่งมะขามหย่อง ผืนแผ่นดิน แห่งพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งจะมีเกาะกลางน้ำเป็นฉากหลังอย่างสวยงาม ในฉากการแสดงถวายจะมีผู้แสดงรำถวายเดินบนผิวน้ำ สวยงาม และมียังจัดการแสดง ร้องเพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าวถวาย ได้เตรียมเรือพื้นบ้านโบราณ จำนวนกว่า ๓๐ ลำ

 "เมื่อทางท่านดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง แจ้งมาว่ากำหนดเสด็จพระราชดำเนินอย่างเป็นทางการยังไม่กำหนดออกจาก แต่จะมีการเสด็จพระราชดำเนินมาที่ทุ่งมะขามหย่องแน่นอน แต่กำหนดจะเป็นวันไหนจะมีการแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ซึ่งกำหนดวันเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปตามพระราชวินิจฉัยของพระองค์ท่าน และเชื่อว่าจะเสด็จพระราชดำเนินมาหลังจากที่สมเด็จพระเทพฯทรงเสด็จนิวัตรกลับประเทศไทยแล้วเช่นกัน"ผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยากล่าว

               

 

นายวิทยา กล่าวว่า ช่วงนี้ทางจังหวัดจะเตรียมความพร้อมในการเตรียมสถานที่และรูปแบบการจัดงานเพื่อรับเสด็จให้สมพระเกียรติ เพื่อรูปแบบของการจัดงานจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเวทีการจัดแสดงขนาด ๔๐ x ๖  เมตร ทั้งนี้ทุ่งมะขามหย่องและทุ่งภูเขาทอง ถือเป็นโครงการพระราชดำริที่ทั้งสองพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริและพระราชกระแสที่ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นพื้นที่โครงการแก้มลิงโดยในครั้งแรกของการออกแบบพระองค์ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้จัดทำบึงน้ำขนาดใหญ่เป็นสัดส่วนมากกว่า ๓ใน 5 ของพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแก้มลิงช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง และในทุก ๆ ปีทั้งพื้นที่ทุ่งมะขามหย่อง และทุ่งภูเขาทอง ที่อยู่ติดกันได้ใช้ประโยชน์จากทั้ง ๒ โครงการเช่นกัน

 " โดยเฉพาะในช่วงน้ำท่วมปลายปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ทั้ง ๒ โครงการแก้มลิงสามารถแบกรับน้ำได้จำนวนมาก และสถานที่ของทั้ง ๒ ทุ่งที่เป็นส่วนของคันดินและลานโล่งนั้น สูงกว่าพื้นน้ำท่วม ทำให้ชาวบ้านโดยรอบที่ชุมชนถูกน้ำท่วมทั้งหมด ใช้เป็นสถานที่รองรับการอพยพ เข้ามาอยู่อาศัยชั่วคราวในช่วงน้ำท่วม  ซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเช่นกัน”ผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยาระบุ

 สำหรับทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประมาณ ๒๕๐ ไร่ มีลักษณะเป็นอนุสรณ์สถาน ประกอบด้วยพระราชานุสาวรีย์ช้างทรงของสมเด็จพระสุริโยทัย พื้นที่อ่างเก็บน้ำมีเนื้อที่ราว ๑๘๐ ไร่ ความจุอ่างเก็บน้ำราว ๑,๐๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่จะก่อประโยชน์ให้แก่ประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านการป้องกันน้ำท่วมและเป็นแหล่งเก็บน้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในความรักชาติรักแผ่นดิน และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยทัยและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ ๕ รอบ 

 ที่ผ่านมาพื้นที่นี้ถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำหลายครั้ง ในคราวที่มีน้ำท่วมในจังหวัดภาคกลาง โดยพื้นที่บริเวณทุ่งภูเขาทองและพระราชานุสาวรีย์เป็นทุ่งกว้าง และส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งพระองค์ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ผันน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าที่ดินส่วนพระองค์ ส่งผลทำให้ชาวบ้านอีกหลายทุ่งอนุญาตให้ผันน้ำเข้าด้วย ตามมติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาและกรรมการประสานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริ

 สำหรับทุ่งภูเขาทอง ที่อยู่ติดกันนั้นพบว่ากระทรวงมหาดไทยน้อมเกล้าฯ รับพระราชทานพระราชดำริดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณก่อสร้างของสำนักงานคณะกรรมการเพื่อประสานงานพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓พฤษภาคม ๒๕๓๘ เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  โดยทุ่งภูเขาทอง  ตั้งอยู่บ้านทุ่งภูเขาทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่โครงการประมาณ ๑,๐๗๕ ไร่ และถือเป็นหนึ่งในโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเช่นกัน โดยอ่างเก็บน้ำทุ่งภูเขาทองมีความจุน้ำได้มากถึง ๒,๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

 

 

แหล่งข่าว : www.matichon.co.th


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด