สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรับโอนข้าราชการมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรับโอนข้าราชการมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10:07 น.

 อ่าน 8,453

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์รับโอนข้าราชการมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน  ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

        ๑. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน ๗ อัตรา

        ๒. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  ระดับชำนาญการ  จำนวน ๑ อัตรา

        ๓. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  จำนวน ๒ อัตรา

ทั้งนี้ สามารถยื่นหนังสือแสดงความจำนงขอโอนได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณี ที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด