ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 1 (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบที่ 1 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 1 (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบที่ 1

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:58 น.

 อ่าน 1,491

วันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. พ.อ.อ.ปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 1 (นางประภาศรี บุญวิเศษ) ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบที่ 1  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

  

   

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด