คณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ศขร)สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ศขร)สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:06 น.

 อ่าน 1,103

คณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ศขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมี นางชลอลักษณ์ แก้วพวง ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น ๒ อาคาร ๗ ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด