การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2558เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2558

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:52 น.

 อ่าน 846

วันนี้ (17 เม.ย.58) เวลา 14.00 น.  นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2558  ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องเพื่อทราบ
-กรมบัญชีกลางแจ้งอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 ในระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
เรื่องเพื่อพิจารณา
-การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด