แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการและบัญชานายกรัฐมนตรีเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการและบัญชานายกรัฐมนตรี

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 15:07 น.

 อ่าน 1,141

ที่ นร 0110/ว1388 ลว 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการตรวจราชการแบบบูรณาการและบัญชานายกรัฐมนตรี

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทหนังสือเวียน
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด