การรับมอบน้ำดื่มและเงินช่วยเหลือชาวนาซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การรับมอบน้ำดื่มและเงินช่วยเหลือชาวนาซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:21 น.

 อ่าน 1,149

วันนี้ (17 ก.ค.58) เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการรับมอบน้ำดื่มและเงินช่วยเหลือชาวนาซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง   ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-อิชิตัน มอบน้ำดื่ม จำนวน 2 คันรถ
-บริษัทที่ดินบางปะอิน จำกัด บริจาคเงินช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง จำนวน 100,000 บาท
-นิคมอุตสาหกรรม (บ้านหว้า) ไฮเทค บริจาคเงินช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง จำนวน 100,000 บาท


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด