กระทรวงแรงงาน ลงนามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานเวียดนาม เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงแรงงาน ลงนามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานเวียดนาม

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:30 น.

 อ่าน 1,345
กระทรวงแรงงานลงนามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
กระทรวงแรงงานเวียดนาม
 
     พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวง แรงงานประเทศไทยกับกระทรวงแรงงานประเทศเวียดนาม (MOU) ซึ่งได้มีการลงนามไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของกระทรวงแรงงานที่นำภารกิจด้านแรงงานเป็นการสร้างความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่นับวันจะมีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMTV ได้ตกลงการร่วมมือเรื่องการพัฒนาร่วมกันในการส่งออกและนำเข้าแรงงานให้มี ความถูกต้องในอนาคต การนำเข้าแรงงานเวียดนามในสาขาที่ต้องการคือ สาขาก่อสร้างและภาคประมง และความร่วมมือวิชาการด้านแรงงานที่จะมีการแลกเปลี่ยนกัน รวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ต่อไปจะมีความสำคัญยิ่งขึ้น
 
     ส่วน ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2559 จะช่วยดูแลและคุ้มครองคนประจำเรือในเรื่องของข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการทำ งานบนเรือของคนประจำเรือ ทำให้คนทำงานได้รับการดูแลตามมาตรฐานสากล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองทางทะเลคือ อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 (MLC 2006) ถือเป็นการรับรองให้แก่เรือขนส่งทางทะเลที่ชักธงไทย ซึ่งจะทำให้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก นับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศที่ออกกฎหมายฉบับนี้
 
       สำหรับความคืบหน้าด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล (Economy Digital) อุตสาหกรรมทันสมัย (Modern Industry) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนทั้ง 2 เฟส รวม 10 พื้นที่ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะทาง กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการสนับสนุนความต้องการใช้แรงงานทั้งด้านปริมาณและ คุณภาพผ่านมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน การออกฎหมายดูแลสิทธิแรงงาน และการประกันสังคม เป็นต้น

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด