เชิญชวนองค์กร / เครือข่าย เสนอโครงการละไม่เกิน 3แสนบาท สนับสนุนการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญชวนองค์กร / เครือข่าย เสนอโครงการละไม่เกิน 3แสนบาท สนับสนุนการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 11:40 น.

 อ่าน 871

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  ได้แจ้งเรื่องการให้ทุนแก่ องค์กร/เครือข่าย ที่ประสงค์ขอรับทุนองค์กร/เครือข่ายละไม่เกิน 300,000 บาท เพื่อนำไปจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองภาคพลเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการขับเคลื่อนความต้องการของชุมชน

โดยองค์กร/เครือข่าย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสงค์จะขอรับทุนไปดำเนินการ ให้ส่งได้ไม่เกินองค์กรละ 1 โครงการๆละไม่เกิน 300,000 บาท ส่งภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 ไปที่ 
         สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

          อ่านต่อ>>รายละเอียด และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

         หรือติดต่อสอบถาม นายแนบ ภู่ดำรงค์ ประธานคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.08-7002-5397


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด