ข้อมูลสถานการ์น้ำ

ข้อมูลสถานการ์น้ำ

ภาพประกอบการแสดงแสง เสียง

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

สรุปสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาประจำวัน

รายละเอียด

ภาพประกอบงานกาชาด

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศเตือนภัยสภาวะอากาศ

รายละเอียด

ภาพประกอบงานกาชาด

คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ

สถานการณ์น้ำประเทศไทยในปัจจุบัน

รายละเอียด

ภาพประกอบงานกาชาด

ระบบบริหารจัดการงานอุทกภัยของกรมทางหลวงชนบท

ข้อมูลถนนที่ถูกน้ำท่วม

รายละเอียด

ข้อมูลสภาพอากาศ

สภาพอากาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้

โปรดรอสักครู่

ติดตามสถานการณ์น้ำ

ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

รายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา

สถานการณ์น้ำจากระบบโทรมาตร

สถานการณ์น้ำจากโทรมาตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา (รายวัน)

ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงย้อนหลัง

ระดับน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา