Skip to main content
หัวเว็บไซต์งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2560

ปฏิทินกิจกรรม

  • วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. แถลงข่าวการจัดงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • วันที่ 1 ธันวาคม 2560 วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด
  • วันที่ 8 ธันวาคม 2560 บวงสรวงพระเจ้าอู่ทอง
  • 15 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. พิธีเปิดงาน
ภาพประกอบการแสดงแสง เสียง

การแสดงแสง เสียง

ชมการแสดงแสง เสียง ชุด ยอยศกษัตราอโยธยาศรีรามเทพนคร

รายละเอียด

ภาพประกอบงานกาชาด

งานกาชาด

รายละเอียดการรับบริจาคของ จำหน่ายฉลากการกุศล การออกรางวัล รางวัลฉลากการกุศล บูทงานกาชาด กิจกรรมบูทงานกาชาด

รายละเอียด

ภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ

รายละเอียด

ภาพประกอบกิจกรรม

ถนนคนเดิน (OTOP)

รายละเอียด

ภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรมเรือพาย

รายละเอียด

ภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรมสานสัมพันธ์นานาชาติ เมืองคู่แฝด

รายละเอียด

ภาพประกอบกิจกรรม

งานแสดงสินค้า และจำหน่ายสินค้าโรงงาน

รายละเอียด

ภาพประกอบกิจกรรม

การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรวิถีไทย

รายละเอียด

ภาพประกอบกิจกรรม

ลานวัฒนธรรม

รายละเอียด

ภาพประกอบกิจกรรม

ตลาดย้อนยุค

รายละเอียด

ภาพประกอบกิจกรรม

นิทรรศการ TV true

รายละเอียด

ภาพประกอบกิจกรรม

ถนนกินเส้น/กินกุ้ง

รายละเอียด

ภาพประกอบกิจกรรม

food street (ร้านอาหารจากโรงแรมและภาคเอกชนต่างๆ)

รายละเอียด

ภาพประกอบกิจกรรม

ซุ้มไก่ชน

รายละเอียด

ภาพประกอบกิจกรรม

คาราวานสินค้า

รายละเอียด

ภาพประกอบกิจกรรม

กิจกรรมสักการะศาลหลักเมือง

รายละเอียด

ภาพประกอบกิจกรรม

ตารางการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ บนเวทีกลาง

รายละเอียด