Skip to main content
หัวเว็บไซต์งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2560

 การประกวดขบวนแห่ในพิธีเปิด

ดำเนินการจัดโดย ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพิธีเปิดงาน วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไป
หน่วยงานที่เข้าร่วมประกวด
 • ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานวัมนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • อำเภออุทัย

 การประกวดแข่งขันวงดนตรี Ayutthaya battle of the bands

ดำเนินการจัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เปิดรับสมัครถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดระเบียนและเงื่อนไขที่นี่
กำหนดการประกวด
 • วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป
  การประกวดแข่งขันวงดนตรี Ayutthaya battle of the bands
 • วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป
  การประกวดแข่งขันวงดนตรี Ayutthaya battle of the bands

 การประกวดร้องเพลงกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ดำเนินการจัดโดย อำเภอบางปะอิน

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะอิน (งานสำนักงาน ชั้น 2) หมู่ที่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน ดาวน์โหลดระเบียนและเงื่อนไขที่นี่

กำหนดการประกวด
 • วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป
  การประกวดร้องเพลงกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 • วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป
  การประกวดร้องเพลงกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

 การประกวด THE BEST TO BE NUMBER ONE

ดำเนินการจัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ติดต่อส่งใบสมัครที่กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 035 2415 20 ต่อ 111 ผู้ประสานวิมล เลาหภิชาติชัย 0815732506. ดาวน์โหลดระเบียนและเงื่อนไขที่นี่

กำหนดการประกวด
 • วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป
  การประกวด THE BEST TO BE NUMBER ONE

 การประกวดแต่งไทยในงาน (แมวมอง)

ดำเนินการจัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอเชิญชาย - หญิง นุ่งโจงกระเบน (โจงจริง หรือโจงสำเร็จ) หรือจีบหน้านาง เสื้อแขนกระบอก ห่มสไบ ร่วมเดินเที่ยวในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณตลาดย้อนยุค บริเวณการแสดงแสง เสียง บริเวณเวทีกาชาด บริเวณเวทีกลาง บริเวณคุ้มขุนแผน และบริเวณลานวัฒนธรรม โดยในช่วงเวลา 19.00 น. - 20.00 น. ของทุกวันจะมีคณะกรรมการ (แมวมอง) เตรียมของที่ระลึก พร้อมเกียรติบัตรมอบให้แก่ท่าน จำนวน ๓ รางวัล รู้อย่างนี้แล้วแต่งไทยมาเที่ยวงานกันเยอะ ๆ นะ
กำหนดการประกวด
 • ระหว่างวันที่ 15 - 24 ธันวาคม 2560 ในพื้นที่ที่กำหนด
  การประกวดแต่งไทยในงาน (แมวมอง)

 การประกวด Miss Ayutthaya

ดำเนินการจัดโดย สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดต่อสอบถาม 0-3534-5689 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดรับสมัครในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดระเบียนและเงื่อนไขที่นี่

กำหนดการประกวด
 • ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ Meeting Room ชั้น 4 ศูนย์การค้า The Sky
  คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันการประกวด Miss Ayutthaya
 • ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
  ถ่าย VTR เพื่อการประชาสัมพันธ์
 • ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2560 ปิดนับยอดวิว เวลา 19.00 น.
  รับชม VTR แนะนำตัวของผู้เข้าประกวดทุกคน โดยยอดวิวถือเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินมอบรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน สามารถร่วมเชียร์ผู้เข้าประกวดทุกคนได้ที่นี่
 • วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสวนหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
  ฝึกซ้อมการแสดง
 • วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสวนหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
  อบรมทักษะการเดิน และพัฒนาบุคลิกภาพ
 • วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 20.00 น. - 22.00 น. ณ เวทีกลาง
  การประกวด Miss Ayutthaya รอบคัดเลือก และรอบตัดสิน

 การประกวดเยาวชนคนเก่ง

ดำเนินการจัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการประกวด
 • วันที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป
  การประกวดเยาวชนคนเก่ง

 การประกวด Ayutthaya talent

ดำเนินการจัดโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการ ประกวด "Ayutthaya Talent" ร้อง เล่น เต้น รำ ในงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 สมัครได้ที่ สนง.ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 พ.ย.60 สอบถามโทร 0-3533-6631, 081-9480329 ดาวน์โหลดระเบียนและเงื่อนไขที่นี่ ประกาศขยายเวลารับสมัครถึง 28 พ.ย.60
กำหนดการประกวด
 • วันนี้ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  เปิดรับสมัครการประกวด Ayutthaya talent
 • วันที่ 25 ธันวาคม 2560
  รอบคัดเลือกการประกวด Ayutthaya talent
 • วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง
  การประกวด Ayutthaya talent

 การประกวดหนูน้อยกรุงเก่า

ดำเนินการจัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนประจำอำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3533-6542 ดาวน์โหลดระเบียนและเงื่อนไขที่นี่
กำหนดการประกวด
 • วันนี้ - 10 ธันวาคม 2560
  เปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยกรุงเก่า
 • 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสวนหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  Workshop โดยครูเทรนนิ่งการประกวดระดับประเทศ
 • วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่ 18.00 น. - 22.00 น. ณ เวทีกลาง
  รอบตัดสินการประกวดหนูน้อยกรุงเก่า