Skip to main content
หัวเว็บไซต์งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2560

รอบการแสดง

รายละเอียดรอบการแสดง
การแสดงแสงเสียง และสื่อผสมประกอบจินตภาพ ชุด “ยอยศกษัตราอโยธยาศรีรามเทพนคร” มุ่งเน้นนำเสนอถึงพระมหากรุณาธิคุณ ความเสียสละ ความกล้าหาญ พระปรีชาสามารถ ในการปกครอง ฟื้นฟู กอบกู้บ้านเมือง และพระบุญญาบารมีของบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และพระวีรกษัตริย์ที่สำคัญในยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทย รวม 5 พระองค์คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง ) สมเด็จพระศรีสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระยากำแพงเพชร (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) รวมทั้ง นำเสนอพระราชกรณียกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระปรีชาสามารถจนได้รับพระราชสมัญญา “มหาราช” คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยะมหาราช) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ(พระภัทรมหาราช) เพื่อให้ผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ ถึงพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่ในอดีต ที่ปกปักษ์รักษาบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยและเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมดื่มด่ำชื่นชมกับการแสดงในมิติใหม่กับแนวคิด บทบาท เครื่องแต่งกายที่วิจิตรอลังการตามแบบแผนราชสำนักอโยธยา ตื่นตากับฉากขบวนแห่เลียบพระนคร และราชทูตนานาชาติ ชมการรบทัพจับศึก และฉากยุทธหัตถีที่ตื่นเต้นเร้าใจ รวมถึง มหรสพ นาฏศิลป์อันวิจิตรในฉากนาฏการ
ตัวอย่างการแสดง1
ตัวอย่างการแสดง2
ตัวอย่างการแสดง3
ตัวอย่างการแสดง4
วันที่จำนวนรอบเวลาการแสดงหมายเหตุ
รอบที่ 1รอบที่ 2
14 ธ.ค. 60119.30 - 20.30 น.-ซ้อมใหญ่
15 ธ.ค. 60219.00 - 20.00 น.20.30 - 21.30 น.
16 ธ.ค. 60219.00 - 20.00 น.20.30 - 21.30 น.
17 ธ.ค. 60219.00 - 20.00 น.20.30 - 21.30 น.
18 ธ.ค. 60119.30 - 20.30 น..-
19 ธ.ค. 60119.30 - 20.30 น.-
20 ธ.ค. 60119.30 - 20.30 น.-
21 ธ.ค. 60119.30 - 20.30 น.-
22 ธ.ค. 60219.00 - 20.00 น.20.30 - 21.30 น.
23 ธ.ค. 60219.00 - 20.00 น.20.30 - 21.30 น.
24 ธ.ค. 60219.00 - 20.00 น.20.30 - 21.30 น.
รวมรอบ17116

ติดต่อจองบัตรเข้าชมการแสดงแสดงแสง เสียง

ที่ทำการปกครองจังหวัด (เสมียนตราจังหวัด) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3533 5244

ราคาบัตรเข้าชม

VIP 500 บาท
200 บาท
*100 บาท
**50 บาท
บัตร VIP มีหูฟังภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น
*บัตรราคา 100 บาท สำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ประชาชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถซื้อบัตรราคา 200 บาท ในราคา 100 บาท โดยแสดงบัตรข้าราชการ/บัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนึ่งท่านซื้อได้ 1 บัตร
**บัตรราคา 50 บาท สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่ขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ

ผังที่นั่งชมการแสดง