ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558

ลงนามถวายพระพร
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ภาพวีดิทัศน์ สื่อโฆษณา "ปั่นเพื่อแม่"

การแสดงเฉลิมพระเกียรติ

 1. การแสดงดนตรีไทย (กังนัม) ของเด็กนักเรียน (โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา)
 2. การแสดงรำไทยเทิดพระเกียรติของนักศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)
 3. การแสดงเทิดพระเกียรติของนักเรียน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12 ส.ค. เวลา 18.00 น. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
16 ส.ค. เวลาโดยประมาณ 15.00 น.(พร้อมกับส่วนกลาง)
พิธีเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ฯ
16 ส.ค. เวลาโดยประมาณ 19.00 น.(พร้อมกับส่วนกลาง)
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

แผนที่เส้นทาง

แผนที่เส้นทางบน Google Map


แผนที่แสดงจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์


จุดติดตั้งป้ายในศูนย์ราชการ

ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จุดติดตั้งป้ายที่ 1

ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จุดติดตั้งป้ายที่ 2

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า)

จุดติดตั้งป้ายที่ 3

บริเวณปากคลองท่อ(ตรงข้ามวัดวรโพธิ์)

จุดติดตั้งป้ายที่ 4

บริเวณทางข้ามทางรถไฟ(วัดพนัญเชิงวรวิหาร)

เกี่ยวกับกิจกรรม

ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" พร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00 – 19.30 น. (อ้างอิงจากคำสั่งฯ) ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระยะทางปั่นจักรยานจากจุดเริ่มต้นศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสิ้นสุดที่ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 26.5 กิโลเมตร

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
 2. เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 3. เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชน ถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน
 4. เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป
หมายเหตุ : กิจกรรมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน้าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ลำดับกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 15.00 – 19.30 น. เริ่มออกตัวที่ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การเตรียมตัวก่อนปั่นเพื่อแม่)

เที่ยวไป
 1. เริ่มต้น ณ ศูนย์ราชการจังหวัดฯ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนโรจนะ
 2. ตรงไปจนถึงศาลากลาง(หลังเก่า)
 3. เลี้ยวซ้ายถนนศรีสรรเพชญ์
 4. เลี้ยวขวาถนนอู่ทองผ่านพระตำหนักสิริยาลัย
 5. ผ่านเจดีย์ศรีสุริโยทัย
 6. ผ่านพระราชวังโบราณ(พลับพลาตรีมุข)
 7. เลี้ยวขวาวัดราชประดิษฐาน
 8. เข้าสู่ถนนชีกุน
เที่ยวกลับ
 1. เลี้ยวซ้าย(ปั๊ม ปตท) เข้าถนนโรจนะ
 2. ข้ามสะพานปรีดีธำรง
 3. ลอดใต้สะพานเข้าสู่ถนนเลียบทางรถไฟ
 4. เลี้ยวขวาถนนบางปะอิน(สาย3053)
 5. ผ่านวัดพนัญเชิงวรวิหาร
 6. ผ่านหมู่บ้านญี่ปุ่น
 7. เลี้ยวซ้ายเข้าถนน สาย 2053
 8. ตรงไปยังศูนย์ราชการจังหวัดฯ(สิ้นสุดเส้นทาง)
ระยะทางรวมทั้งสิ้น 26.5 กม.

จุดพัก

 • พระตำหนักสิริยาลัย
 • เจดีย์ศรีสุริโยทัย
 • พระราชวังโบราณ(พลับพลาตรีมุข)

ทั้ง 3 จุด นักปั่นจักรยานลงนามถวายพระพรบนผืนผ้า

ข่าว/ภาพกิจกรรม

ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (Bike for Mom)

วันนี้ (16 ส.ค.58) เวลา 15.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (Bike for Mom) ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยาน จำนวน 5,005 คน

พิธีรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน Bike for MOM

วันนี้ (12 ส.ค.58) เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ประธานในพิธี) นำประชาชนเข้ารับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน กิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"

รับเสื้อ เข็มกลัดและน้ำพระราชทาน Bike for MOM

วันนี้ (5 ส.ค.58) เวลา 16.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบเสื้อ เข็มกลัด และน้ำดื่มพระราชทาน สำหรับกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" โดยนำมาเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อนำไปแจกจ่ายตามขั้นตอนต่อไป

การซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1

วันนี้ (23 ก.ค.58) เวลา 15.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" ครั้งที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2

วันนี้ (2 ส.ค.58) เวลา 15.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีมซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" ครั้งที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแถลงข่าวเปิดรับลงทะเบียน "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015"

วันนี้ (1 ก.ค. 58) เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แถลงข่าวการเปิดรับลงทะเบียนกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015" โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้สนใจจำนวนมาก

ภาพประชาสัมพันธ์

ภาพประชาสัมพันธ์กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ "ปั่นเพื่อแม่ bike for mom 2015"