วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 13:13:00 น.

.สสจ.พระนครศรีอยุธยา : ประชาัสัมพันธ์งานเดิน- วิ่ง

ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาฉวาง จะจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง มินิ-ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 9 ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร องค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และหารายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลมูลนิธิสมเด็จพระยุพราช สาขาฉวาง ณ โรงพยายาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดอื่นๆตามเอกสารที่ได้แนบมา


โหลดไฟล์ :   

 
 อ่านแล้ว 697
comments powered by Disqus