วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10:07:00 น.

สพป.อย.1 จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย

         เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3
นายสมศักดิ์ ฐิตะยารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามโครงการขับขี่มีวินัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร เพื่อสร้างความตระหนักในการขับขี่ปลอดภัยกฎหมายจราจรมารยาทในการขับขี่ ให้กับนักเรียนแกนนำโรงเรียนขยายโอกาส 130 คน โดยมีคณะข้าราชการตำรวจ จากสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการตำรวจทางหลวงเป็นวิทยากรในการอบรม

 
 อ่านแล้ว 1050
comments powered by Disqus