วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 15:23:00 น.

สพป.อย.1 อบรมยกระดับสถานศึกษาประเภทสอง

        เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายพิทยา  จันฤๅไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ การอบรมการยกระดับสถานศึกษาประเภทที่สองให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมในการบริหารจัดการตามแนวทาง School Based Management (SBM) ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและวิชาการ ของสถานศึกษาประเภทที่สอง ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121 - 499 คน จำนวน 87 โรงเรียน โดยมี นางจุฑามาศ สรวิสูตร รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สพฐ. นายณรงค์ ลาภเกิน อดีตผู้บริหารโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และนายสำเร็จ ศรีอำไพ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

 
 อ่านแล้ว 925
comments powered by Disqus