เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1(การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1(การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ)

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 16:58 น.

 อ่าน 1,445

สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1 (การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ) เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาความคิดแบบบูรณาการด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ สนับสนุนความเป็นผู้นำที่พร้อมด้วย IQ และ EQ การสร้างสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีระหว่างเครือข่ายองค์กรด้านน้ำ ซึ่งหลักสูตรการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สำหรับผ้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ทุกวันศุกร์-เสาร์ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด