วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 16:58:00 น.

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1(การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ)

สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1 (การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ) เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาความคิดแบบบูรณาการด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ สนับสนุนความเป็นผู้นำที่พร้อมด้วย IQ และ EQ การสร้างสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีระหว่างเครือข่ายองค์กรด้านน้ำ ซึ่งหลักสูตรการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สำหรับผ้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ทุกวันศุกร์-เสาร์ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ


โหลดไฟล์ :   

 
 อ่านแล้ว 888
comments powered by Disqus