วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 11:35:00 น.

สพฐ.ติดตามกลยุทธ์ สพป.อย.1

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นางจุฑามาศ สรวิสูตร สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางนวพรรดิ์ นามพุทธา ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 26 และนางสาวเพ็ญพิมล  เพ็ชร์ดี สำนักงานติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ได้มาตรวจติดตามแผนกลยุทธ์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยมี นายพิทยา  จันฤๅไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละกลยุทธ์ให้ทราบ และในวันที่ 29 กันยายน 2554 ทางคณะจะเดินทางไปติดตามกลยุทธ์โรงเรียนขนาดเล็กที่โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง อ.บางปะหัน และโรงเรียนในฝัน ที่โรงเรียนวัดพระญาติการาม อ.พระนครศรีอยุยา อีกด้วย

 
 อ่านแล้ว 913
comments powered by Disqus