วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 15:35:00 น.

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทร์ประเทศ ในอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554

           สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทำโครงการคนมหาดไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน โดย ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดจันทร์ประเทศ ในอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 
 อ่านแล้ว 687
comments powered by Disqus