วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 14:32:00 น.

การประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ ๑๒๐ ปี

เนื่องจากครบรอบ  ๑๒๐  ปี กระทรวงมหาดไทย  ในปี ๒๕๕๕ กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด ยาว ๖ เมตร กว้าง ๔ เมตร หรือตามความเหมาะสม ติดตั้งบริเวนด้านหน้าสถานที่ตั้งของหน่วยงาน ตั้งแต่เดือนเมษายน - ธันวาคม ๒๕๕๕  และนำรูปแบบประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ขึ้นไว้ในหน้าแรกของเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำตรายางสัญลักษณ์การจัดงานเทิดพระเกียรติฯ ขนาดกว้าง ๒ เซนติเมตร สูง ๓ เซนติเมตรประทับบริเวณกึ่งกลางด้านบนของซองจดหมาย 

แบบคัทเอาท์ 120 ปี กระทรวงมหาดไทย

แบบคัทเอาท์ 120 ปี กระทรวงมหาดไทย

120 ปี กระทรวงมหาดไทย

     ความหมาย ตราสัญลักษณ์ NEW

 
 อ่านแล้ว 3560
comments powered by Disqus