วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 เวลา 11:40:00 น.

สา'สุขกรุงเก่า : สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2555  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานประกาศเกียรติคุณ และเข็ม ที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1 และ ภาค 2 โดยมี นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ ผอ.รพ.พระนครศรีอยุธยา และ นางลักษณา ศังขชาต นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายการต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 อ่านแล้ว 806
comments powered by Disqus