วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13:46:00 น.

สา'สุขกรุงเก่า : เข้าร่วมถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาประจำปี 2555

วันที่ 3 สิงหาคม 2555 นพ.สมชัย วิโรจน์แสงอรุณ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้า ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2555 โดยมี นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 อ่านแล้ว 587
comments powered by Disqus