วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:14:00 น.  แก้ไขล่าสุดเมื่อ  วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:18:35 น.

ประชุมบุคลากรของสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมบุคลากรภายในสำนักงาน ห้อข้อตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง
ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ และปรับบทบาทภาพลักญณ์สำนักงานคลังจังหวัด (คลังต้นแบบ)
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556


โหลดไฟล์ :   

 
 อ่านแล้ว 614
comments powered by Disqus