วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 21:03:00 น.

สนง.คุมประพฤติจังหวัดฯจัดโครงการอบรมธรรมะและทำงานบริการสังคมหนึ่งวันสองสถานที่

 

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการอบรมธรรมะและทำงานบริการสังคมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ณ วัดน้อย อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากนั้นจึงได้แยกไปทำงานบริการสังคมโดยเป็นการพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่าช้าง อำเภอนครหลวงและศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๗๔ ราย...กลุ่มกิจกรรมรายงาน

 
 อ่านแล้ว 665
comments powered by Disqus