วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:20:00 น.

นพ.วีระพล ธีรพันธ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 มีนาคม 2556 นพ.วีระพล ธีรพันธ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถวายเครื่องราชสักการะ พระบรมฉายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่๕ พร้อมทั้งกราบไหว้ศาลพระภูมิ และพระไทร สิ่งศักดิ์สิทธ์ ที่ชาวปัญจมาธิราชอุทิศให้ความเคารพ เพื่อเป็นศิริมงคลในโอกาสมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้กับหัวหน้ากลุ่มงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 
 อ่านแล้ว 1173
comments powered by Disqus