เทศบาลตำบลคลองจิกประกาศรับสมัครพนักงานเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทศบาลตำบลคลองจิกประกาศรับสมัครพนักงาน

ผู้เขียน:  ธนภร ธิษณ์ธนากร จาก เทศบาลตำบลคลองจิก
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 10:05 น.

 อ่าน 3,047

ประกาศเทศบาลตำบลคลองจิก

    เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง

  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2556

ด้วย  เทศบาลตำบลคลองจิก  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 2 การกำหนดตำแหน่ง   การจ้าง หมวด 4  การสรรหา  และการเลือกสรร  จึงประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งต่างๆ   ดังนี้

  1. สำนักปลัดเทศบาล

                             1.1  ตำแหน่ง    พนักงานขับรถดับเพลิง                       จำนวน  1  อัตรา

                             1.2  ตำแหน่ง    พนักงานดับเพลิง                                 จำนวน  1  อัตรา       

      2.   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                            2.1  ตำแหน่ง       คนงานประจำรถบรรทุกขยะ              จำนวน  1    อัตรา

                                              

                   รับสมครตั้งแต่วันที่ 13-21  มิถุนายน  พ.ศ.2556  ณ  เทศบาลตำบลคลองจิก  เวลา 08.3016.30 น.  ในวันและเวลาราชการ  สามารถสอบถามและตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองจิก  โทรศัพท์หมายเลข  0-3526-9756    

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หรือติดต่อโดยตรงที่ ๐๓๕ - ๒๖๙๗๕๖ )

                                                    

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด