วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 15:55:00 น.

โครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ฯ พช.สัมพันธ์สัญจร

วันที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น. นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ในโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ พช.สัมพันธ์สัญจร ณ หมู่ 4 ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน

    

    

 
 อ่านแล้ว 1100
comments powered by Disqus