วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 11:30:00 น.

ประกาศผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยของร้าน ทส. ประจำปี 2553

          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2553  เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 18.30 น. ณ ร้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามรายละเอียดที่แนบ


โหลดไฟล์ :   

 
 อ่านแล้ว 664
comments powered by Disqus