วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 15:29:00 น.  แก้ไขล่าสุดเมื่อ  วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 14:42:53 น.

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

 - สำนักงานบริหารหนี้สินสาธารณะ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานบริหารหนี้สินสาธารณะ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4  มิถุนายน  2553  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pdmo.mof.go.th หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

 - กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ         จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15  มิถุนายน  2553 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงเพื่อขอโอนได้ที่ www.ipthailand.go.th หัวข้อ "รับสมัครงาน"

 - สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งในสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21  มิถุนายน  2553 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบแสดงความจำนงเพื่อขอโอนได้ที่ www.cifs.moi.go.th หัวข้อ "ข่าวแต่งตั้ง / รับโอน / รับสมัคร"

 
 อ่านแล้ว 1579
comments powered by Disqus