วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 13:23:00 น.

การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี ๒๕๕๓

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนประจำปี ๒๕๕๓ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนา หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ทุกประเภท ผลิตภัณฑ์ทั้งรายเก่าและรายใหม่ มีหลักฐานขอลงทะเบียน เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบสินค้า OTOP ได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ   ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ สอบถามรายละเอียด     ได้ที่ ๐๓๕-๓๓๖๕๔๑-๐๓๕-๓๓๖๕๔๒


โหลดไฟล์ :   

 
 อ่านแล้ว 543
comments powered by Disqus