วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 12:41:00 น.

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประกาศรับโอนข้าราชการในสังกัดหน่วยงานต่างๆมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ในสังกัดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย


โหลดไฟล์ :   

 
 อ่านแล้ว 915
comments powered by Disqus