ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บริหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำค้นหา
สำนักงานอัยการสูงสุด
  อธิบดีอัยการภาค 1
ชื่อนายยงยุทธ เกียรติศักดิ์โสภณ 
ตำแหน่งอธิบดีอัยการภาค 1 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3534-6013 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สำนักงานอัยการเขต 1 ถ.สายเอเซีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
  อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนายวราชัย เกษเมธีการุณ 
ตำแหน่งอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3533-5200 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สำนักงานอัยการจังหวัด ถ.สายเอเซีย ต. คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
  อัยการจังหวัดประจำศาลแขวง
ชื่อนายวีรพล โมระกรานต์ 
ตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำศาลแขวง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3574-2661, 0-3533-6578 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สำนักงานอัยการจังหวัดประจำศาลแขวงฯ ถ.สายเอเซีย ต. คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
  อัยการจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนายกฤษดา โรจนสุวรรณ 
ตำแหน่งอัยการจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3533-5301 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว)136 หมู่ที่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย
  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค1
ชื่อนายยงยุทธ สิทธิธัญกิจ 
ตำแหน่งอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค1 
อีเมลregion1-civil@ago.go.th 
hotline  
โทรศัพท์๐๓๕๓๔๕๙๑๕  
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สำนักงานคดีแรงงานภาค ๑ อาคารสำนักงานอัยการภาค ๑ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
ชื่อนายจรินทร์ ตันชัชวาล 
ตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์035-335200 , 035-336552 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาคารสำนักงานอัยการภาค1 ถนนสายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
หัวหน้าส่วนในจังหวัด
จังหวัดศาลยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติอำเภอสถาบันการศึกษาองค์กรฝ่ายนิติบัติญัติหน่วยงานอิสระรัฐวิสาหกิจเอกชนองค์กรการกุศลนิคมอุตสาหกรรมโรงแรมร้านอาหารแหล่งผลิตหัตถกรรม/ของที่ระลึกสนามกอล์ฟองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเสนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะอินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าเรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนครหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางไทรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอผักไห่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภาชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดบัวหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออุทัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะหันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอมหาราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางซ้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านแพรกนักการเมือง