ผู้บริหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
สำนักงานอัยการสูงสุด
  อธิบดีอัยการภาค 1
ชื่อนายประนต ผ่องแผ้ว 
ตำแหน่งอธิบดีอัยการภาค 1 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3534-6013 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สำนักงานอัยการเขต 1 ถ.สายเอเซีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
  อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนายวราชัย เกษเมธีการุณ 
ตำแหน่งอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3533-5200 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สำนักงานอัยการจังหวัด ถ.สายเอเซีย ต. คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
  อัยการจังหวัดประจำศาลแขวง
ชื่อนายวีรพล โมระกรานต์ 
ตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำศาลแขวง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3574-2661, 0-3533-6578 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สำนักงานอัยการจังหวัดประจำศาลแขวงฯ ถ.สายเอเซีย ต. คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา
  อัยการจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพระนครศรีอยุธยา
ชื่อนายกฤษดา โรจนสุวรรณ 
ตำแหน่งอัยการจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพระนครศรีอยุธยา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3533-5301 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด (แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว)136 หมู่ที่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย
  อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
ชื่อนายจรินทร์ ตันชัชวาล 
ตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์035-335200 , 035-336552 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาคารสำนักงานอัยการภาค1 ถนนสายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า