ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บริหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำค้นหา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางไทร
  นายกเทศมนตรีตำบลบางไทร
ชื่อนายประทีป รามศักดิ์ 
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบางไทร 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3537-1032-3 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน เทศบาลตำบลบางไทร 34/2 ม.4 ต.บางไทร อ.บางไทร
  ปลัดเทศบาลตำบลบางไทร
ชื่อนายอิทธิชัย ชูเรณู 
ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลบางไทร 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3537-1033 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน เทศบาลตำบลบางไทร 34/2 ม.4 ต.บางไทร อ.บางไทร
  นายกเทศมนตรีตำบลราชคราม
ชื่อนายไพฑูรย์ สุขสามดาว 
ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลราชคราม 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3536-6434 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน เทศบาลตำบลราชคราม 78 ม.2 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร
  ปลัดเทศบาลตำบลราชคราม
ชื่อนายสมยศ แย้มนิยม 
ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลราชคราม 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3536-6435 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน เทศบาลตำบลราชคราม 78 ม.2 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร
  ปลัดอบต.บ้านม้า
ชื่อนางบุษรา จันเจ๊ก 
ตำแหน่งปลัดอบต.บ้านม้า 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3571-8035 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.บ้านม้า 1/3 ม.6 ต.บ้านม้า
  นายกอบต.บ้านม้า
ชื่อนายนัธทวัฒน์ จิตรีโภชน์ 
ตำแหน่งนายกอบต.บ้านม้า 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3571-8035 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.บ้านม้า 1/3 ม.6 ต.บ้านม้า
  ปลัดอบต.บางยี่โท
ชื่อนายชัยณรงค์ ไวปิติ 
ตำแหน่งปลัดอบต.บางยี่โท 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3578-5032 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.บางยี่โท ม.3 ต.บางยี่โท
  นายกอบต.บางยี่โท
ชื่อนางสาวนฤมล หวังเทพอนุเคราะห์ 
ตำแหน่งนายกอบต.บางยี่โท 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3578-5032 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.บางยี่โท ม.3 ต.บางยี่โท
  นายก อบต.โคกช้าง
ชื่อนายสุรพล เชาว์วัลแล่น 
ตำแหน่งนายก อบต.โคกช้าง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์081-8594665 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.โคกช้าง 2/2 ม.4 ต.โคกช้าง
  ปลัดอบต.โคกช้าง
ชื่อนายปฏิกรณ์ กิจบำรุง 
ตำแหน่งปลัดอบต.โคกช้าง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3571-8045 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.โคกช้าง 2/2 ม.4 ต.โคกช้าง
  นายกอบต.สนามชัย
ชื่อนายอมร ขมิ้นสน 
ตำแหน่งนายกอบต.สนามชัย 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3537-2200 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.สนามชัย 55 ม.6 ต.สนามชัย
  ปลัดอบต.สนามชัย
ชื่อนายวิโรจน์ สุดรัก 
ตำแหน่งปลัดอบต.สนามชัย 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3537-2200 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.สนามชัย 55 ม.6 ต.สนามชัย
  นายกอบต.ไผ่พระ
ชื่อนายวิทยา รามศักดิ์ 
ตำแหน่งนายกอบต.ไผ่พระ 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3578-7026 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ไผ่พระ 23/1 ม.3 ต.ไผ่พระ
  ปลัดอบต.ไผ่พระ
ชื่อนายกฤตชัย สนธิศรี 
ตำแหน่งปลัดอบต.ไผ่พระ 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3578-7026 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ไผ่พระ 23/1 ม.3 ต.ไผ่พระ
  นายกอบต.กระแชง
ชื่อนายมานะ อมรเวช 
ตำแหน่งนายกอบต.กระแชง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3578-2031 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.กระแชง 41 ม.2 ต.กระแชง
  ปลัดอบต.กระแชง
ชื่อนางจิตตรา เส็งเล็ก 
ตำแหน่งปลัดอบต.กระแชง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3578-2031 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.กระแชง 41 ม.2 ต.กระแชง
  นายกอบต.โพแตง
ชื่อนายชูศักดิ์ กุหลาบสี 
ตำแหน่งนายกอบต.โพแตง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3570-4111 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.โพแตง 2/2 ม.3 ต.โพแตง
  ปลัดอบต.โพแตง
ชื่อ 
ตำแหน่งปลัดอบต.โพแตง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3570-4111 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.โพแตง 2/2 ม.3 ต.โพแตง
  นายกอบต.บ้านกลึง
ชื่อนายเดโช ทรัพย์บุญ 
ตำแหน่งนายกอบต.บ้านกลึง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3578-2494 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.บ้านกลึง 26 ม.4 ต.บ้านกลึง
  ปลัดอบต.บ้านกลึง
ชื่อนางดวงฤดี ปะริเตสัง 
ตำแหน่งปลัดอบต.บ้านกลึง 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3578-2494 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.บ้านกลึง 26 ม.4 ต.บ้านกลึง
  นายกอบต.ไม้ตรา
ชื่อนายนพดล สุขสุสาสน์ 
ตำแหน่งนายกอบต.ไม้ตรา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3523-8129 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ไม้ตรา 60 ม.6 ต.ไม้ตรา
  ปลัดอบต.ไม้ตรา
ชื่อนางสาวอาอีซะห์ รื่นพิทักษ์ 
ตำแหน่งปลัดอบต.ไม้ตรา 
อีเมล 
hotline  
โทรศัพท์0-3523-8129 
มือถือ 
สถานที่ทำงาน อบต.ไม้ตรา 60 ม.6 ต.ไม้ตรา
หน้าที่ 1 จาก 1 หน้า
หัวหน้าส่วนในจังหวัด
จังหวัดศาลยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมนาคมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพลังงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติอำเภอสถาบันการศึกษาองค์กรฝ่ายนิติบัติญัติหน่วยงานอิสระรัฐวิสาหกิจเอกชนองค์กรการกุศลนิคมอุตสาหกรรมโรงแรมร้านอาหารแหล่งผลิตหัตถกรรม/ของที่ระลึกสนามกอล์ฟองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระนครศรีอยุธยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเสนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะอินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าเรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนครหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางไทรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอผักไห่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภาชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดบัวหลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวังน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออุทัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะหันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอมหาราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางซ้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านแพรกนักการเมือง