เบอร์โทรศัพท์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำค้นหา
 โหลดสมุดโทรศัพท์ไฟล์ Excel  บัญชีส่งหนังสือส่วนราชการในจังหวัด

ตำแหน่ง / ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
ที่ทำงาน มือถือ / บ้านพัก
โทรศัพท์ โทรสาร มท. มือถือ บ้านพัก
           
           
กระทรวงพาณิชย์
         
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น
         
พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นายพรศักดิ์ แสงเจริญ 0-3533-6525-6 0-3533-6526    
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น
         
หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
         
          -ว่าง- 0-3534-6227,0-3534-6230 0-3534-6229    
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
สำนักงานการค้าภายในจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น
         
การค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         
          นายชัยรัตน์ บุญส่ง 0-3533-6531 0-3533-6528