ข่าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้อนหลัง เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวหนังสือเวียนย้อนหลัง จำนวน 558 ข่าว แสดงหน้าละ 40 รายการ

แบบรายงานผลการดำเนินงาน ผวจ.

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 86
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อเสนอแนะการตรวจราชการประจำเดือน มิถุนายน 2558

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,497
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การตรวจราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 1,185
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์  อ่าน 39
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด