ค้นหาข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค้นหาข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 134 ข่าว แสดงหน้าละ 40 รายการ

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบาย

 อ่าน 2,129
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมพบปะหารือผู้ว่าราชการจังหวัด

 อ่าน 1,146
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด