Skip to main content
หัวเว็บไซต์งานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 เทศกาลสงกรานต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่งผ้าไทยย้อนยุค

เทศกาลสงกรานต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่งผ้าไทยย้อนยุค

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 วีดีโอ ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า เล่นน้ำกับช้าง

 แผนที่ท่องเที่ยว

แผนที่ท่องเที่ยว

 สถานที่เล่นน้ำช่วงเทศกาล

  • บริเวณหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
  • บริเวณทุ่งภูเขาทอง (พระนเรศวรฯ)

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3524-5417
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 035-246076-7

  ผู้รับผิดชอบหลักพื้นที่เล่นน้ำ

บริเวณหน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3525-2236
บริเวณทุ่งภูเขาทอง (พระนเรศวรฯ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3579-6454

  ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3533-5210