logo
leftim upim rightim upimupim
lineim
วัด
พระที่นั่ง
พระราชวังหลวง
พิพิธภัณฑ์
โบราณสถานในเกาะบางปะอิน
ศูนย์ศิลปาชีพ/ศูนย์ศึกษาฯ
สวนสาธารณะ
หมู่บ้านโปรตุเกส /หมู่บ้านญี่ปุ่น
พระราชานุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน
ตลาดบก / ตลาดน้ำ
ร้านของฝากของที่ระลึก
อื่นๆ
 
 แผนที่ท่องเที่ยว
 ปฏิทินท่องเที่ยวประจำปี
สกู๊ปวีดีโอท่องเที่ยว/กิจกรรม
 เทศกาลประเพณี
 สถานที่พัก
 ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำอำเภอ
 การเดินทาง
lineim
การเดินทางมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้หลายเส้นทางดังนี้

รถยนต์
๑. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๒ เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวงหมายเลข ๓๐๒ (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ (ถนนติวานนท์) แล้วข้ามสะพานนนทบุรีหรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานีต่อด้วยเส้นทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑) เลี้ยวแยกขวาที่อำเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๓ เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ ถึงทางแยกสะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ แล้วไปแยกเข้าทางหลวงหมายเลข ๓๓๐๙ ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รถไฟ
การเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถใช้บริการรถไฟโดยสารที่มีปลายทางสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีบริการทุกวัน ขบวนรถไฟจะผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเขตอำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอภาชี แล้วรถไฟจะแยกไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีชุมทางบ้านภาชี นอกจากนี้การรถไฟฯ ยังจัดขบวนรถจักรไอน้ำเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยาในโอกาสพิเศษ ปีละ ๓ ขบวน คือ วันที่ ๒๖ มีนาคม ( วันสถาปนาการรถไฟฯและเป็นวันที่ระลึกถึงการเปิดทางรถไฟสายแรกวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓) วันที่ ๒๓ ตุลาคม (วันปิยมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงให้กำเนิดกิจการรถไฟไทย) และวันที่ ๕ ธันวาคม ( วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช) สอบรายเพิ่มเติมได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๑๐, ๐ ๒๒๒๓ ๗๐๒๐, ๑๖๙๐ หรือที่เว็บไซต์ www.railway.co.th
รถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวัน วันละหลายเที่ยว โดยออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร ๒ รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑ กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา และรถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒ กรุงเทพฯ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร-พระนครศรีอยุธยา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๕๒ - ๖๖ หรือที่เว็บไซต์ www.transport.co.th
รถตู้โดยสารจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต
เรือ
การเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยทางน้ำเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ เพราะนอกจากจะได้ชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ว ยังเป็นการย้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์สมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี และมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติทางเรือบนสายน้ำเจ้าพระยาแห่งนี้   บริการเรือนำเที่ยวจากกรุงเทพฯไปพระนครศรีอยุธยามีดังนี้
๑. เรือมโนราห์ ๒ ออกจากท่าโรงแรมแมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา ใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน แวะเที่ยวชมตั้งแต่กรุงเทพฯ    วัดอรุณฯ    พิพิธภัณฑ์เรือ  ผ่านเกาะเกร็ด นนทบุรี   วัดปทุมคงคา แวะวัดต่างๆ ในพระนครศรีอยุธยา   บางปะอิน  โทร.  ๐ ๒๔๗๖ ๐๐๒๑- ๒
๒. เรือมิตรเจ้าพระยา  เรือออกจากท่าช้างเวลา ๐๘. ๐๐ น. ทุกวันอาทิตย์ แวะศูนย์ศิลปาชีพบางไทร บางปะอิน  ขากลับแวะวัดเฉลิมพระเกียรติ และกลับถึงกรุงเทพฯเวลา ๑๘. ๐๐ น. อัตราค่าโดยสารผู้ใหญ่ ๓๙๐ บาท เด็ก ๓๐๐ บาท   โทร ๐ ๒๖๒๓ ๖๑๖๙, ๐ ๒๒๒๕ ๖๑๗๙
๓. เรือเมฆขลา  มีบริการนำเที่ยวสู่พระราชวังบางปะอินและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบ ๒ วัน ๑ คืน พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม  โดยเรือจะออกจากท่าโรงแรมแม่น้ำ เวลา ๑๔. ๓๐ น. และเดินทางกลับโดยรถยนต์ (หรือจะเลือกเดินทางไปโดยรถยนต์ออกเวลา ๐๗. ๐๐ น.และเดินทางกลับโดยทางเรือ) อัตราค่าโดยสาร ๔, ๕๐๐- ๗, ๖๐๐ บาท  โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๖๖๖๖
๔. เรือริเวอร์ซันครุ้ยส์  บริการเรือนำเที่ยวไปเช้า-เย็นกลับ พร้อมอาหาร สู่พระราชวังบางปะอินและนำเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่น วัดมหาธาตุ วัดโลกยสุธาราม รถออกจากศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้เวลา ๐๘. ๐๐ น.และเดินทางกลับโดยทางเรือเวลา ๑๖. ๓๐ น. อัตราค่าโดยสารคนละ ๑, ๘๐๐ บาท โทร. ๐ ๒๒๖๖ ๙๑๒๕- ๖, ๐ ๒๒๖๖ ๙๓๑๖
๕. เรือฮอไรซันครุ้ยส์  มีบริการเรือนำเที่ยวทุกวัน สู่พระราชวังบางปะอิน นำเที่ยวพระนครศรีอยุธยา เช่น วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุ วัดพระศรีสรรเพชญ์ พร้อมอาหาร รถออกจากลานจอดรถใกล้โรงแรมแชงกรีล่าเวลา ๐๘. ๐๐ น. เดินทางกลับโดยทางเรือ อัตราค่าโดยสารคนละ ๑, ๖๐๐ บาท โทร. ๐ ๒๒๓๖ ๗๗๗๗ ต่อ ๖๒๐๔- ๕, ๐ ๒๒๓๖ ๙๙๕๒
๖. เวิลด์ทราเวิล เซอร์วิส จัดรายการนำเที่ยวสู่พระราชวังบางปะอินและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประจำทุกวัน พร้อมอาหารบุฟเฟต์ รถออกจากท่าริเวอร์ซิตี้เวลาประมาณ ๐๗. ๓๐ น.กลับถึงเวลา ๑๖. ๓๐ น. เดินทางกลับทางเรือ อัตราค่าบริการคนละ ๑, ๖๐๐ บาท โทร. ๐ ๒๒๓๔ ๔๘๗๕
๗. เรือมณฑา (Classic Barges) บริการเรือเหมานำเที่ยวอยุธยา แบบ ๒ วัน ๑ คืน และ ๓ วัน ๒ คืน ติดต่อโทร. ๐ ๑๘๑๓ ๑๔๙๕ เว็บไซต์ http://www.classic-barges.com  
๘. อยุธยา โบ๊ท แอนด์ ทราเวิล จัดรายการนำเที่ยวไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเช้า-เย็นกลับ และ ๒ วัน ๑ คืน พักโฮมสเตย์   ทัวร์ขี่จักรยาน ล่องเรือรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ติดต่อโทร. ๐ ๒๗๔๖ ๑๔๑๔, ๐๘ ๑๔๕๖ ๙๘๖๒, ๐๘ ๙๔๕๖ ๓๗๐๐, ๐๘ ๑๗๓๓ ๕๖๘๗ เว็บไซต์ http://www.ayutthaya-boat.com  

การคมนาคมภายในตัวจังหวัด จ.พระนครศรีอยุธยา  การเดินทางในตัวเมือง

มีรถตุ๊กตุ๊กบริการในอัตรา ๒๐ - ๔๐ บาทต่อคนขึ้นอยู่กับระยะทาง ค่าบริการรถตุ๊กตุ๊กจากสถานีรถไฟไปยังตัวเมืองราคาประมาณ ๓๐ บาท ค่าบริการภายในเกาะเมืองราคา ๒๐ บาท ค่าเช่าตุ๊กตุ๊กต่อชั่วโมงประมาณ ๒๐๐ บาท 
นอกจากนี้ยังมีบริการรถสองแถววิ่งจากสถานีรถไฟไปยังตัวเมือง และจากตัวเมืองไปยังบางปะอิน (รถออกจากตลาดเจ้าพรหม) ราคาประมาณ ๓๐ บาท ใช้เวลาเดินทาง ๕๐ นาที
การเดินทางจากอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาไปยังอำเภอต่าง ๆ
อำเภอเมือง กิโลเมตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา - กิโลเมตร 
อำเภอบางบาล   10 กิโลเมตร
อำเภอบางปะหัน 13 กิโลเมตร
อำเภออุทัย 15 กิโลเมตร  
อำเภอบางปะอิน 17 กิโลเมตร  
อำเภอนครหลวง   20 กิโลเมตร  
อำเภอวังน้อย   20 กิโลเมตร
อำเภอเสนา   20 กิโลเมตร
อำเภอมหาราช 25 กิโลเมตร
อำเภอภาชี 25 กิโลเมตร
อำเภอผักไห่ 29 กิโลเมตร  
อำเภอบางซ้าย 34 กิโลเมตร  
อำเภอบางไทร 45 กิโลเมตร
อำเภอบ้านแพรก 53 กิโลเมตร  
อำเภอท่าเรือ   60 กิโลเมตร  
อำเภอลาดบัวหลวง 65 กิโลเมตร
ระยะทางจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดใกล้เคียง

พระนครศรีอยุธยา-กรุงเทพฯ ระยะทาง 76 กม.
พระนครศรีอยุธยา-สระบุรี ระยะทาง 63 กม.
พระนครศรีอยุธยา-สุพรรณบุรี ระยะทาง 53 กม.
bottomim bottomim rithim upimupim
spaceim
พัฒนาข้อมูลโดย:กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร. 0-3533-5665 ต่อ 26