งานศิลปวัฒนธรรมอยุธยา-อาเซียน ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานศิลปวัฒนธรรมอยุธยา-อาเซียน ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:31 น.

 อ่าน 3,251

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2557 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานศิลปวัฒนธรรมอยุธยา-อาเซียน ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา และโถงชั้นล่าง ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความเป็นเอกภาพในความแตกต่างของประเทศสมาชิกในอาเซียน ที่มีความหลากหลายในเนื้อหาและรูปแบบอันควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมต่อยอดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้นำ “ข้าว” อันเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนมาใช้เป็นสื่อในการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาเรื่อง “มรดกทางวัฒนธรรมในอาเซียน” การเดินขบวนแห่งานศิลปวัฒนธรรมอยุธยา-อาเซียน  การแสดงนิทรรศการความสัมพันธ์อยุธยากับอาเซียนและมรดกโลกในอาเซียน  การสาธิตศิลปหัตถกรรมและอาหารอาเซียน ตลอดจนการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์อาเซียน โดยเน้นที่ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาของแต่ละชาติ ตามแนวทางเสริมสร้างการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป  โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนประชาศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน

อ่านต่อ >> คลิก


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด