ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ใช่ ประชาคมอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ใช่ ประชาคมอาเซียน

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08:48 น.

 อ่าน 2,089
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ใช่ ประชาคมอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ใช่ ประชาคมอาเซียน แต่เป็น 1ใน 3เสาความร่วมมือภายใต้ ประชาคมอาเซียน อีก 2 เสาหลัก ได้แก่

- ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security: APSC)
- ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม(ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
 
ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  มีเป้าหมายในการสร้างให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดี่ยว โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานมีฝีมือ (วิชาชีพ) และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น รวมทั้ง การส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาสำคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยให้ความสำคัญของประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่ง เสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ซึ่งช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกและลดช่องว่างของ ระดับการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของอาเซียน และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจ โดยประสานท่าทีของประเทศสมาชิกในการเจรจาต่อรองกับประเทศนอกกลุ่ม
  
ความร่วมมือทั้ง 3 เสา คือ APSC,AECและ ASCC มีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันเพื่อที่จะเป็นประชาคมอาเซียน (AC) ที่สมบูรณ์
 
 
โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  วันที่ 10 มีนาคม 2558

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด