เชียงใหม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของมรดกโลก ขณะที่สิงคโปร์ เวียดนามได้ขึ้นบัญชีแล้วเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชียงใหม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของมรดกโลก ขณะที่สิงคโปร์ เวียดนามได้ขึ้นบัญชีแล้ว

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:35 น.

 อ่าน 1,458
เชียงใหม่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของมรดกโลก ขณะที่สิงคโปร์ เวียดนามได้ขึ้นบัญชีแล้ว
 
     นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.)เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากคณะผู้แทนของ วธ.ที่เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการมรดกโลก ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(ยูเนสโก) สมัยสามัญครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 8 ก.ค. 58 ที่กรุงบอนน์ เยอรมนี ว่าในการพิจารณาเสนอชื่อ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นนั้น ที่ประชุมฯ ได้ให้การรับรองอนุสรณ์สถาน สถานที่ต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ นครหลวงล้านนา เข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของมรดกโลก ตามที่ประเทศไทยเสนอแล้ว
 
    ส่วนการ ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในปีนี้ มีมรดกโลกอาเซียนได้รับการขึ้นทะเบียน 2 แห่ง ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ที่สร้างขึ้นในปี 2402 และอุทยานแห่งชาติฟองนาเกบังประเทศเวียดนาม
 
    นายวีระ กล่าวต่อไปว่าจากการรับรองเมืองเชียงใหม่ ให้เข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกครั้งนี้ ส่งผลให้ไทยมีบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกเพิ่มเป็น5 แห่งแบ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 4 แห่ง คือ 1.อนุสรณ์สถาน สถานที่ต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนา 2. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจ.อุดรธานี 3. เส้นทางวัฒนธรรมพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง-ปราสาทเมืองต่ำ4.วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจ.นครศรีธรรมราช และมรดกทางธรรมชาติ 1 แห่ง คือ พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ดังนั้นประเทศไทยจะต้องเร่งรัด การจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยเร็ว
 
      ทั้งนี้ยัง ได้รับรายงานอีกว่า ทางยูเนสโกจะจัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญ มาลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเร็วๆ นี้ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี2559 อย่างไรก็ตาม วธ.ยังกำหนดวางแผนงานการนำเสนอ เอกสารวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และเส้นทางวัฒนธรรมพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง-ปราสาทเมืองต่ำเข้าสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2660 ด้วย
 
      ในปี 2559 นี้ วธ.ได้วางแผนนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ให้ได้รับการรับรองให้อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นมรดกโลกอีก2 แห่ง คือวัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร และเสาชิงช้ากรุงเทพฯ และสถาปัตยกรรมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทั้งนี้ในปัจจุบันทั่วโลกมีแหล่งมรดกทาง วัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทั้งสิ้น1,031 แห่งโดยมีข้อสังเกตว่าแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของประเทศจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างต่อเนื่อง จนถึงขณะนี้รวมแล้ว 47 แห่งใกล้เคียงกับประเทศอิตาลีที่มีมรดกโลกมากที่สุดคือ 50แหล่ง ดังนั้นจึงเห็นว่าไทยน่าจะทำการศึกษาการนำเสนอแหล่งมรดกโลกของจีน มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้แหล่งมรดกของไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกมากขึ้น

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด