logo
leftim upim rightim upimupim
lineim
วัด
พระที่นั่ง
พระราชวังหลวง
พิพิธภัณฑ์
โบราณสถานในเกาะบางปะอิน
ศูนย์ศิลปาชีพ/ศูนย์ศึกษาฯ
สวนสาธารณะ
หมู่บ้านนานาชาติ
พระราชานุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน
ตลาดบก / ตลาดน้ำ
ร้านของฝากของที่ระลึก
อื่นๆ
 
 แผนที่ท่องเที่ยว
 ปฏิทินท่องเที่ยวประจำปี
สกู๊ปวีดีโอท่องเที่ยว/กิจกรรม
 เทศกาลประเพณี
 สถานที่พัก
 ร้านอาหาร
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำอำเภอ
 การเดินทาง
lineim

งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก

 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความโดดเด่นทั้งในด้านประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงได้รับการประกาศจากประชาคมโลก โดยองค์กรยูเนสโก ให้สถาปนาเมืองแห่งประวัติศาสตร์นี้ ให้เป็นเมือง “มรดกโลก” ทางด้านวัฒนธรรม
ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสบรรยากาศความเจริญรุ่งเรือง ในอดีต กับประวัติศาสตร์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร.0-3524-6076
โดยในปีนี้ มีการจัดงานระหว่างวันที่ 12 - 21 ธันวาคม 2557
งานตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล
 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการจัดงาน “ตรุษจีนกรุงเก่า อยุธยามหามงคล” ขึ้นเป็นประจำในช่วงวันตรุษจีนของทุกปี จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3524 6076 - 7
โดยในปีนี้ มีการจัดงานระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2558 นี้
งานลอยกระทงตามประทีป
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
 
ในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏหลักฐานในจดหมายเหตุว่ามี "พระราชพิธีชักโคม ลอยพระประทีป" ซึ่งได้ว่างเว้นไปในคราวเสียกรุง เหลือแต่เพียงประเพณีของราษฎร ซึ่งในปัจจุบันได้มีการรื้อฟื้น และจำลองพระราชพิธีดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศของราชสำนัก ซึ่งนับเป็นงานลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของประเทศ
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักงานอำนวยการ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร   โทร. 0 3536 6252- 4 หรือสำนักงาน ททท. งานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3524-6076 - 7
การจัดงานระหว่างวันที่5 - 9 พฤศจิกายน 2557
งานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า
 
ทำบุญตักบาตรหน้าวิหารพระมงคล บพิตร ปล่อยนก ปล่อยปลา รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า เล่นน้ำสงกรานต์กับช้าง ชมประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบ การแต่งกายแบบมอญ ร่วมทำบุญ ตักบาตรแบบมอญ สรงน้ำพระจากราง ไม้ไผ่ ที่วัดทองบ่อ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 - 3525 - 2168 ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0 3524 6076 - 7 โทรสาร 0 3524 6078
การจัดงานระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2558 นี้
งานประเพณีแห่เทียนพรรษากรุงเก่า
 
ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน ในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี ขอเชิญชมขบวนแห่เทียนพรรษาทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อนำเทียนไปถวายตามวัดต่างๆ โดยจัดงานขึ้นที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์จันทรเกษม
และร่วมทำบุญกุศลที่วัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สามารถติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (กองการศึกษา)
โทร. 0 - 3525 - 2168 หรือ สำนักงาน ททท. งานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 6076 - 7

ฟื้นฟูเอกลักษณ์ “วันนายขนมต้ม”

 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงาน “วันนายขนมต้ม” เพื่อเป็นการรักษาและ อนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทยและเผยแพร่ไป สู่นานาชาติ ภายในงานยังมีการจัดการแข่งขันมหกรรมศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทย การสัมมนา การประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของวงการมวยไทย การออกร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬามวยไทย ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน ททท. โทร.0 3524 6076 - 7
โดยในปีนี้ มีการจัดงานระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2558 นี้
“วันยุทธหัตถี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  
“วันยุทธหัตถี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ขึ้น ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ทุ่งภูเขาทอง)
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถในการทำสงครามยุทธหัตถี
จนได้รับชัยชนะทำให้กรุงศรีอยุธยาหลุดพ้นจากการเป็นเมืองประเทศราช
ของข้าศึกศัตรูในสมัยนั้น
โดยในปีนี้ มีการจัดงานระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2558 นี้
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ – เกษตร
/ แคนตาลูป / Homestay
 
สัมผัสกับเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โครงการในพระราชดำริ บนพื้นที่กว่า ๑๐๐ ไร่ ตั้งอยู่ตำบลระโสม อำเภอภาชี “ สวน วาสนาเมล่อน” ท่านจะได้ชมการปลูกแตงเมล่อน แคนตาลูปแตงใต้หวัน 8 สายพันธุ์ รสชาติหวานอร่อย สามารถเลือกซื้อผลผลิตสดใหม่ได้ถึงสวน และสัมผัสโฮมสเตย์บ้านแก้วในสวน อำเภอบางปะอิน เรียนรู้การผลิตยาเม็ดลูกกลอนสมุนไพร ฯลฯ
ท่านสามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยาสำนัก งาน ททท.โทร.0 3532-2730 -1 หรือ 0 3524 6076 - 7 แผนที่

ปางช้างอโยธยา

 
ปางช้างอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกิจกรรมบริการนั่งช้างลุยน้ำ เข้าป่า ชมนกป่าหลากหลายชนิดชมโบราณสถาน ไหว้พระวัดมเหยงคณ์ บริการนั่งเกวียนเทียมวัวชมโบราณสถาน และการแสดงโชว์งูทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00น. สอบถามข้อมูลโทร. 0-3588- 1678 โทรสาร 0-3588-1699
วังช้าง แลเพนียด
 
ปางช้างอยุธยา และเพนียด ในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น วังช้าง แลเพนียด เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่เจ้าของและสถานที่   ที่อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  และเป็นพื้นที่มรดกโลก มีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ขี่ช้าง ให้อาหารช้าง ชมการแสดงช้าง ถ่ายรูปกับช้างและสัตว์อื่นๆ ซื้อของที่ระลึก เป็นต้น ท่านสามารถติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-9882-2358,  0-3532-8685 แผนที่

นั่งรถรางล้อยาง ชมแสง เสียงสัญจร

 

การแสดงแสง เสียง สัญจรพระนครศรีอยุธยา จัดในรูปแบบของรถรางล้อยางท่องเที่ยวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดเริ่มต้นที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ซึ่งรถรางล้อยางจะแล่นไปตามเส้นทางที่กำหนด ใช้เวลารอบละประมาณ 45 นาทีถึง 1 ชั่วโมง   เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้แก่ ศูนย์ประวัติศาสตร์อยุธยา โทรศัพท์ 0-3524-5123 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา โทรศัพท์ 0-3532-2730-1

ตุ๊ก ตุ๊กอยุธยา
 
ให้ชาวถิ่นพาเที่ยวรถสามล้อเครื่อง หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ รถตุ๊กตุ๊ก   ได้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 และถูกดัดแปลงเพื่อใช้แทนรถสามล้อถีบ จนกลายเป็นพาหนะคู่เมืองอยุธยา บริการด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับ วิถีชีวิตตามชุมชนต่างๆได้อย่างใกล้ชิด
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3532-2730-1 , 0-3524-6076-7 หรือเรียกใช้บริการรถตุ๊ก ตุ๊ก ได้ที่ สหกรณ์บริการรถยนต์สามล้ออยุธยาจำกัด โทร. 08-1745-8786 0-3525-1219 , 0-3523-2640-1 ชมรมรถตุ๊ก ตุ๊ก สถานีรถไฟอยุธยา โทร.08-7365-3010, 08-3039-3755  กลุ่ม สามล้อถีบฟ้าอำไพ โทร. 08-1994-3904
นั่งรถม้าชมโบราณสถาน
 
กรุงเก่ารถม้านั่งรถม้า พาเที่ยวเมืองกรุงเก่า เป็นการท่องเที่ยวที่ช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ไม่ก่อเกิดมลภาวะ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความอลังการของโบราณสถาน ปราสาท ราชวัง และวัดวาอารามเก่าแก่ต่าง ๆ ของกรุงเก่าจากการโดยสารบนรถม้าที่มีสารถีซึ่งได้รับการอบรมมาอย่างดี   รถม้าบรรทุกผู้โดยสารได้ครั้งละ 2 - 3 คน สถานที่จอดรถม้าอยู่บริเวณศาลาริมถนนใกล้วัดพระราม รายละเอียดติดต่อ กรุงเก่ารถม้า โทร. 08-6134-9599, 08-3040-5058, 08-1946-2540
bottomim bottomim rithim upimupim
spaceim
พัฒนาข้อมูลโดย:กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร/โทรสาร. 0-3533-5665 ต่อ 26