create your own website for free

การแสดงแสง เสียง

☎️ ติดต่อจองบัตรเข้าชมการแสดงแสดงแสง เสียง ได้ที่
ที่ทำการปกครองจังหวัด (เสมียนตราจังหวัด) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 0-3533-5244

ติดต่อจองพื้นที่ค้าขาย

เบอร์ คาราวาน (เช่าพื้นที่ขายของ) คุณเสรี 081 9962837

หน่วยงานหลักในการจัดงาน

ที่ทำการปกครองจังหวัด
โทร. 0 3533 6564 , 0 3533 6539 , 0 3533 5931

ติดต่อบริจาคสิ่งของร้านกาชาด สลากการกุศล

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 0 3524 2868 , 0 3524 3613