ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลแผนที่หน่วยงานอำเภอบางปะหัน

แผนที่แสดงเขตอำเภอบางปะหัน
ตารางที่อยู่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในอำเภอบางปะหัน
ลำดับ อบต./เทศบาล ที่อยู่ โทรศัพท์ แผนที่ รูป
1. อบต.พุทเลา หมู่ 8 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 035-713286
2. อบต.โพธิ์สามต้น 34/1 หมู่ 6 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 035-710248
3. อบต.บางปะหัน 34/1 หมู่ 5 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 035-301859
4. อบต.หันสัง หมู่ 3 ต.หันสัง อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 035-389172
5. อบต.บ้านลี่ หมู่ 3 ต.บ้านลี่ อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 035-301327
6. อบต.บางเดื่อ หมู่ 2 ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 035-301250
7. อบต.ทับน้ำ หมู่ 4 ต.ทับน้ำ อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 035-255174
8. อบต.บ้านขล้อ หมู่ 2 ต.บ้านขล้อ อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 035-255081
9. อบต.เสาธง หมู่ 2 ต.เสาธง อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 035-255213
10. อบต.ตานิม หมู่ 2 ต.ตานิม อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 035-301579
11. เทศบาลตำบลบางปะหัน 29/10-11 หมู่ 4 ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 035-301666