ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอผักไห่ อำเภอบางปะอิน อำเภออุทัย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอภาชี อำเภอท่าเรือ อำเภอบางบาล อำเภอมหาราช อำเภอเสนา อำเภอบางซ้าย อำเภอบางปะหัน อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอบางไทร อำเภอบ้านแพรก อำเภอวังน้อย
ตารางที่อยู่ที่ว่าการอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับ อำเภอ / เขต ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ โทรศัพท์
1.  อ.ท่าเรือ
ม.1 ต.ท่าเจ้าสนุก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
035-341001
2.  อ.นครหลวง
9 ม.1 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
035-359947
3.  อ.บางซ้าย
72 ม.1 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
035-375101
4.  อ.บางไทร
ม.4 ต.บางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
035-371234
5.  อ.บางบาล
ม.1 ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
035-307775
6.  อ.บางปะหัน
139 ม.6 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
035-302180
7.  อ.บางปะอิน
ถ.ปราสาททอง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
035-261001
8.  อ.บ้านแพรก
ม.1 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
035-386111
9.  อ.ผักไห่
ม.4 ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
035-392367
10.  อ.พระนครศรีอยุธยา
ถ.โรจนะ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
035-241501
11.  อ.ภาชี
ถ.สุวรรณศร ม.4 ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
035-311001
12.  อ.มหาราช
ถ.ชาญวิวัฒน์ ม.6 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
035-389136
13.  อ.ลาดบัวหลวง
ม.3 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
035-379180
14.  อ.วังน้อย
ม.5 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

035-271001

15.  อ.เสนา
ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
035-201501
16.  อ.อุทัย
1 ม.1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
035-356069