ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลแผนที่หน่วยงานอำเภอบางไทร

แผนที่แสดงเขตอำเภอบางไทร
ตารางที่อยู่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในอำเภอบางไทร
ลำดับ อบต./เทศบาล ที่อยู่ โทรศัพท์ แผนที่ รูป
1. อบต.บ้านม้า 1/3  หมู่ 6 ต.บ้านม้า อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 035-718035
2. อบต.ไผ่พระ 23/1 หมู่ 3 ต.กกแก้วบูรพา อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 035-372415
3. อบต.สนามชัย 56 หมู่ 6 ตำบลสนามชัย อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 035-372200
4. อบต.โคกช้าง 2/2 หมู่ 4 ต.โคกช้าง อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 035-718045
5. อบต.บ้านกลึง 26 หมู่ 4 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 035-290756
6. อบต.บางยี่โท หมู่ 3 ต.บางยี่โท อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190  035-736535
7. อบต.กระแชง 41 หมู่ 2 ต.กระแซง อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 035-736799
8. อบต.โพแตง 2/1 หมู่ 3 ต.โพแตง อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 035-366349
9. อบต.ไม้ตรา 60 หมู่ 6 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 035-238129
10. เทศบาลตำบลบางไทร 34/2 หมู่ 4 ต.บางไทร อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 035-371033
11. เทศบาลตำบลราชคราม 78 หมู่ 2 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 035-636434