ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลทั่วไปอำเภอบางซ้าย

ประวัติความเป็นมา

อ.บางซ้าย เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่ง การปกครองเป็น 4 ตำบล คือ ตำบลปลายกรัด ตำบลเต่าเล่า ตำบลบางซ้าย และตำบลเทพมงคล เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2491 ได้แยกการปกครองจากอำเภอเสนา เป็นกิ่งอำเภอบางซ้าย และได้มีการราชยกฐานะจากกิ่งอำเภอบางซ้ายเป็นอำเภอบางซ้าย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2500 และได้แบ่งการปกครองเพิ่มอีก 2 ตำบล คือ ตำบลแก้วฟ้าและตำบลวังพัฒนา รวมเป็น 6 ตำบลจนถึงปัจจุบัน

 • คำขวัญอำเภอ

  บางซ้ายถิ่นทุ่งทอง เรืองรองพันธุ์ไม้ผล ชีวิตริมสายชล มากล้นแหล่งพันธ์ปลา
 • สถานที่ตั้ง

  72 หมู่1 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • โทรศัพท์

  0-3537-5101
 • โทรสาร

  0-3537-5101
 • เนื้อที่/พื้นที่

  150.756 ตร.กม.
 • สภาพภูมิอากาศทั่วไป

  เป็นแบบมรสุม