ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลแผนที่หน่วยงานอำเภอบ้านแพรก

แผนที่แสดงเขตอำเภอบ้านแพรก
ตารางที่อยู่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นในอำเภอบ้านแพรก
ลำดับ อบต./เทศบาล ที่อยู่ โทรศัพท์ แผนที่ รูป
1. อบต.สำพะเนียง 136 หมู่ 6 ต.สำพะเนียง อ.บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240 035-727185
2. อบต.คลองน้อย ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240 035-386810
3. เทศบาลตำบลบ้านแพรก หมู่ 1 ต.บ้านแพรก อ.บ้านแพรก  พระนครศรีอยุธยา 13240 035-386707