ไปยังเนื้อหา
 

ข้อมูลทั่วไปอำเภอนครหลวง

ประวัติความเป็นมา

อำเภอนครหลวง เป็นอำเภอหนึ่งใน 16 อำเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมมีชื่อว่า อำเภอนครกลาง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 รัชกาลที่ 5 ทรงโปรด ให้สร้างที่ว่าการอำเภอ บริเวณ หมู่ที่ 1 ต.บ่อโพง ทางตอนทิศเหนือของวัด เกาะแก้วเกษฎาราม ต่อมาในปี พ.ศ.2445 ทรงโปรดฯ ให้ย้ายที่ว่าการอำเภอ มาตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลนครหลวง มาจนถึงปัจจุบันและได้เปลี่ยนชื่อจาก นครกลางมาเป็นนครหลวงเพื่อให้สอดคล้องกับที่ตั้ง

 • คำขวัญอำเภอ

  อรัญญิกมีดดี มีปราสาทสวรรค์ พระจันทร์ลอย
 • สถานที่ตั้ง

  9 หมู่ 1 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
 • โทรศัพท์

  0-3535-9947
 • โทรสาร

  0-3535-9946
 • เนื้อที่/พื้นที่

  198.917 ตร.กม.
 • สภาพภูมิอากาศทั่วไป

  ร้อนชื้น